Bosses Bilder

Kranar och kol i Riga

När jag seglade in mot Riga passerade vi en utskeppningshamn för kol. De enorma kolhögarna och alla kranar som lastade kol gav en speciell känsla i klimatkrisens tidevarv. Genom att ta bort alla nyanser i bilden framstår dessa kranar som urtidsdjur – glupskt gräver de i kolhögarna!


Har du en liten skärm kan du få större bilder om du klickar direkt på de små bilderna.


1 / 4
Riga:   Kranar & kol I
2 / 4
Riga:   Kranar & kol II
3 / 4
Riga:   Kranar & kol III
4 / 4
Riga:   Kranar & kol IV
Riga:   Kranar & kol I
Riga:   Kranar & kol II
Riga:   Kranar & kol III
Riga:   Kranar & kol IV