Bosses Bilder

Efter branden

2018 Härjade en skogsbrand på Ryssberget i Nacka. Branden hann släckas innan den gjorde någon större skada men träden vittnar om dramatiken. Genom att "vända" tonomfånget har jag försökt Skapa den stämning av ödslighet som finns kvar efter branden.


1 / 6
Efter branden: Förkolnad stock
2 / 6
Efter branden: Svedd
3 / 6
Efter branden: Utsikt över bränd skog I
4 / 6
Efter branden: Utsikt över bränd skog II
5 / 6
Efter branden: Trädkrona I
6 / 6
Efter branden: Trädkrona II
Efter branden:   Förkolnad stock
Efter branden:   Svedd
Efter branden:   Utsikt över bränd skog I
Efter branden:   Utsikt över bränd skog II
Efter branden:   Trädkrona I
Efter branden:   Trädkrona II